Skjemtegauk 2016 - Alle gode ting er tretten Blog

Halvor er Årets Skjemtegauk 2014

Halvor Hravn Jellum Johansen. Merk deg namnet. Den store mannen har eit endå større talent. I helga utkonkurrerte han resten av feltet, og henta heim diplomet som «Årets Skjemtegauk 2014». Sjå video nederst på...